قسمت 5 ؛ مستند « حجاب و آزادی » ، شبکه جهانی جام جم

193

4955-مستند"حجاب و آزادی"که به صنایع زیبایی(مد،لوازم آرایشی وجراحی های زیبایی)میپردازد.بخشهایی ازمستندهای:زنان دراسلام،اعترافات یک معتاد به خرید،آخرین شاه،حریم ریحانه،بهشت ازآن من است ومصاحبه باخانم هاعظیم زاده،طوبی حسن،دکتر مکنون،فاطمه احمد، علم الهدی،محبوبه کریمی،نصیبه طاهر،گلنار جمال،صالحه ادریم،جری ماسا،کوکب عیدان،وفا برکات وآقایان مرحوم آیت الله عمید زنجانی، شیخ مصطفی نیاس،یاسر مسعود،سهیل عروس