آسیب‌شناسی اجتماعی: جلسه سوم (رویکرد نظری آسیب‌شنـاسی اجتماعی)

424
در این جلسه که جلسه سوم از پانزده جلسه آموزشی درس «آسیب‌شناسی اجتماعی» است، رویکرد نظری آسیب‌شناسی اجتماعی به‌عنوان اولین رویکرد نظری به مسائل اجتماعی، نظریات چزاره لومبروزو، ریشه‌های ژنتیکی و زیستی آسیب‌های اجتماعی و نمونه‌هایی از پژوهش‌های این حوزه تدریس شده است. لطفاً نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کرده و فیلم را برای دوستان‌تان ارسال کنید. pue.ir
pixel