آیین نگارش مکاتبات اداری

1,595

این ویدیو بخشی از دوره آموزشی آیین نگارش مکاتبات اداری می باشد.در این دوره با اصول و قواعد نامه نگاری و مراحل تهیه یک نامه اداری آشنا شده و با قواعد درست جمله بندی و دستوری و املایی آشنا خواهید شد. جهت مشاهده کامل دوره به سایت www.hamammoz.com مراجعه نمایید.