کراس فیت ایران

205
کراس فیت ورزش نو پایی است که میخ خود را محکم کوبیده . صحبت های جناب آقای دکتر شجیع درباره ی گسترش ورزش کراس فیت و جایگاه این ورزش در آینده.
Dynamicfit.ir 13 دنبال کننده
pixel