داغترین‌ها: #Copa America 2019

سفر به بریتیش کلمبیا در کانادا

43

حدود 5500 کیلومتر در حدود 6 هفته طی کردیم تا این مناظر بی بدیل آلبرتا و بریتیش کلمبیا را کشف کنیم و به دنبال فضاهایی بودیم تا دوربینمان را قرار بدهیم تا زیباترین تصاویر ثبت شود.

همگردی
همگردی 6.1 هزار دنبال کننده