کامل بیانات رهبری در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم

139

کامل بیانات رهبری در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم-کارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی، نفسهای آخر دشمنی شان است و ما را قوی تر می کند-کشتار مردم یمن و جنگ داخلی در کشورهای اسلامی مانند سوریه نتیجه دوری از قرآن است-فروردین ۱۳۹۸-2019

امین2016
امین2016 469 دنبال کننده