داغترین‌ها: #فاطمیه

فیلتر نوسانگیری روزانه در بورس

1,791
سایت هوش فعال فیلتر نوسانگیری روزانه در بورس به صورت رایگان در سایت قرار داده که کاربران با استفاده از این فیلتر به راحتی می توانند سهم های مناسب نوسانگیری را پیداکرده و انها را بررسی کنند. فیلتر نویسی فیلتر نوسانگیری روزانه سایت هوش فعال فیلتر نوسانگیری رایگان
pixel