اینجا همه مشغول کارند!

247

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر، خیریه ای فعال در حوزه کارآفرینی اجتماعی است که با مشارکتهای مردمی، موفق به ایجاد اشتغال برای بیش از 700 نفر از معلولین جسمی و حرکتی شده است . این مرکز در زمینه ارائه خدمات رایگانی در حوزه های دندانپزشکی، توانبخشی، آموزش فنی و حرفه ای و مشاوره و پشتیبانی به معلولین جسمی حرکتی کشور فعالیت دارد.

pixel