تفاوت جمهوری خواه ها با دموکرات ها در مورد برجام چیست؟

305

منبع: خبر ۲۰:۳۰ سیما، ۱۳۹۷٫۷٫۳

pixel