سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز نوروز 1397

74
یک دقیقه سکوت به احترام شهدا... ما با اخلاص رفتیم تا سالِ جدیدمان با اخلاص شروع شود. الهی که شهدا امسال هم چراغِ روشنِ راهمان باشند تا خدمتگزاران خوبی باشیم
2 سال پیش
pixel