راهنمای Monster Hunter World؛ تیروکمان، "فاصله کافی، Critical Distance"

105

مهم ترین مفهوم تیروکمان، چیزی است که Monster Hunter World طولانی مدت آن را "فاصله کافی، Critical Distance" می نامد. تیرهای شما هنگامی که از فاصله نه بسیار دور و نه بسیار نزدیک به هدف اصابت کنند، بیشترین آسیب را وارد می کنند.

Daniel Amini
Daniel Amini 1 دنبال کننده