اجرای صحیح حرکت پلانک

3,574

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/plank

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده