استقبال رسمی از رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در ایران

247

ارتشبد خلوصی آکار، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه از سوی سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران مورد استقبال رسمی قرار گرفت. آکار که به دعوت همتای ایرانی خود دیشب وارد تهران شده است قرار است درباره مسائل دوجانبه و منطقه ای با باقری رایزنی و گفتگو کند.

دیدیش؟
دیدیش؟ 941 دنبال کننده