۱۵ خرداد؛ نقطه عطف انقلاب اسلامی

32
۱۵ خردادماه ۱۳۴۲ شمسی، تظاهراتی در شهرهای تهران و قم به دنبال بازداشت امام خمینی (ره) در انتقاد به لایحهٔ انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید رخ داد. این تظاهرات علیه دولت اسدالله علم برگزار شد و به شهادت عده زیادی از تظاهرکنندگان انجامید. تحلیل‌گران معتقدند قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نقطه عطفی در آغاز انقلاب اسلامی به‌شمار می‌آید.
pixel