سندرم تخمدان پلی کیستیک در نوجوانان

83
سندرم تخمدان پلی کیستیک یا تنبلی تخمدان یک اختلال هورمونی زنانه است. این سندرم تحت عنوان Polycystic ovary syndrome (PCOS) نیز شناخته می شود. این اختلال در زنانی که در سن باروری خود هستند رایج است. در این وبینار، خانم دکتر انیس امیرحکیمی به آشنایی سندرم پلی کیستیک در بین نوجوانان و اختلالات متابولیک و چالش های موجود بر روند تشخیصی و درمانی این سندرم میپردازند. عنوان: سندروم تخمدان پلی کیستیک در نوجوانان: اختلالات متابولیکی، تشخیص و درمان هدف کلی: آشنایی بیشتر با سندروم تخمدان پلی کیستیک اهداف اختصاصی: آشنایی بیشتر با اختلالات متابولیکی ناشی از سندروم تخمدان پلی کیستیک در نوجوانان و روش های تشخیصی و درمان آن
2 هفته پیش
# SUMS
# SUMS
pixel