بشنویم از زبان خبرنگاران جوان

32
AsemaneGharb 9 دنبال‌ کننده

گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از آموزشگاه خلبانی آسمان غرب در روز مراسم فارغ التحصیلی هنرجویان این آموزشگاه

AsemaneGharb 9 دنبال کننده
pixel