جلسه هفتم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

1,681

حل دقیق و تحلیلیِ دو مسأله با راهبرد حذف حالت های نامطلوب که برای حل آن ها، از چهار مرحله ی فهم، انتخاب راهبرد، حل و بازگشت به عقب استفاده کرده ایم. • مدت زمان جلسه: حدود 31 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 280 دنبال کننده