فن آوری شگرف موشکی ایران که نه آمریکا دارد و نه روسیه

896
896 بازدید
اشتراک گذاری
انقلاب اسلامی تنها انقلابی است که هنوز هم خداوند نعماتش را بر آن فرو می فرستد ستایش و سپاس خداوند بزرگ را که برترین قدرت است در عالم خداوندا این انقلاب را در پناه خود قرار بده که بدون تو این انقلاب ضعیف ترین و تنهاترین انقلاب روی زمین است. پروردگارا تو را سپاس که به قدرت خود دشمنان انقلاب مان را در هم شکستی، این انقلاب تنها یکی از هزاران نعمتی ست که خداوند منان به ما ایرانیان ارزانی داشته پس ما نعمت های بیشمار او را سپاس می گوئیم و از فراموشکاران نیستیم، درود بر شما مومنان که ایمانتان به هدیه پروردگار سپاه قدرتمند کفر را در هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران تار و مار ساخت.
pixel