آمدنیوز، آمد و رفت !!! تأکید فخرآور بر پایان عمر رسانه ای آمدنیوز!!!

220
رفیق نیما زم: کاربران آنقدر هوشیار هستند که از آمدنیوز فاصله بگیرند و از آن خارج شوند!
roshangari@ 3.2 هزار دنبال کننده
pixel