خوب بزرگ ترین دشمن عالی است| همایش اکسیژن

338

این ویدیو مربوط به همایش روانشناسی اکسیژن می باشد. این همایش بر اساس متد روانشناسی ACT می باشد. پدر علم روانشناسی ACT، دکتر استیون هیز این همایش را بزرگ ترین همایش روانشناسی ACT در خاورمیانه اعلام کرد.| علی میرصادقی برنده مقام دوم کتابهای خودیاری در جهان

pixel