تیم سازی چابک (در تیم های اسکرام و اجایل به چه نکاتی توجه کنیم)

818
یک ویدیو کوتاه درمورد تیم سازی در روش های agile
1 سال پیش
# Agile
mahyarevafa 63 دنبال کننده
pixel