تیم سازی چابک (در تیم های اسکرام و اجایل به چه نکاتی توجه کنیم)

613

یک ویدیو کوتاه درمورد تیم سازی در روش های agile

۱ سال پیش
# Agile
mahyarevafa
mahyarevafa 11 دنبال کننده