داغترین‌ها: #آپارات کودک

گزارش یک دهه اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه برنامه‌های پیش رو

52
نشست خبری دکتر خیاطیان یزدی؛ سرپرست مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان / گزارش یک دهه اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه برنامه‌های پیش رو
pixel