1-کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب- پودمان اول صفحات 3 تا 11

1,185
#کتاب_پیاده_سازی_سیستم_های_اطلاعاتی_و_طراحی_وب #رشته_شبکه_و_نرم_افزار_رایانه #Microsoft_Excel #Microsoft_Excel_2016 1- پودمان اول - صفحات 3 تا 11 کتاب درسی نام مدرس: نرجس السادات سجادی استان محل خدمت: مرکزی @computerfilms
pixel