دکتر شیرین حقیقی، تومورهای تروفوبلاستیک مقاوم به درمان

877
مهر 1396، سمینار IRSGO با همکاری بیمارستان بهمن عنوان: سمینار یکروزه ی GTN (بیماری های تروفوبلاستیک حاملگی) سخنرانی دکتر شیرین حقیقی با عنوان تومورهای تروفوبلاستیک مقاوم به درمان و عود کننده
pixel