️️ 74 لیتر دود "در هر وعده نیم ساعته کشیدن قلیان" وارد ریه ها می شود...

63
63 بازدید
اشتراک گذاری
۴ تا ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۰، هفته ملی بدون دخانیات تعهد من، ترک قلیان
pixel