برگزاری و مجری همایش ها، کنگره ها و سمینارهای علمی (آکادمیک) و عمومی

67

یکی از عوامل موثر در فرآیند توسعه هر کشوری برگزاری همایش، سمپوزیوم، کنفرانس یا سمینارهای هدفمند میباشد. اهمیت برگزاری آن‌ها در جهت عرضه دیدگاه های نو، شناسایی تنگناهای موجود و ارائه راه‌حل‌هایی به منظور رفع آنها، آشنایی و همکاری متخصصین یک حوزه خاص و همفکری متخصصین در راستای محورهای فراخوان مورد نظر می‌باشد.

گروه کلید
گروه کلید 15 دنبال کننده