دادگاه زامبی ها

315
زامبی ها دوباره آدم شده اند و افرادی را که آن ها را کشته اند محاکمه می کنند. مادری که چند زامبی و دختر خودش رو هم کشته بود دادگاهی میشه و ..... **برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال را دنبال کنید**
فیلم باز 34 دنبال کننده
pixel