چگونه روابطمان را با خانواده همسر مدیریت کنیم ؟

198

یکی از معضل های این روزهای تازه عروس و داماد ها نحوه چگونگی برقراری ارتباط با خانواده همسر است . خیلی ها براین باور هستند که ارتباط با خانواده همسر چه برای عروس خانم ها و چه برای آقا داماد ها سخت است و نمی دانند چگونه بایستی این ارتباط را مدیریت کنند به همین دلیل خانم دکتر سارا سجادی فر زوج درمانگر مرکز مشاوره اکسیر در این ویدئو بیشتر با ما صحبت خواهند کرد و راه کارهای را ارائه می کنند . psychoexir.com