تحلیل تکنیکال سهم شپلی (شرکت پلی اکریل)

417

تحلیل سهم شپلی - با توجه به اینکه تحلیل تکنیکال بر مبنای احتمالات می باشد، بررسی، خرید و فروش بر عهده خود دوستان می باشد و این تنها یک پیشنهاد جهت بررسی است. Instagram: CafeBurs