نوستالژی آراد : تولد اولین نمایشگر سه بعدی !

553

نمونه اولیه هر محصولی برای خالقانش ارزش نوستالژیک خاصی دارد و به نوعی تبلور روزهای نخستین تلاش و هیجان خلق محصولی نو و خاص بشمار می آِید.سال 89 پس از بازدید از یک نمایشگاه در دبی، اولین جرقه ی طراحی و ساخت اولین نمایشگر سه بعدی زده شد. آن روزها در ایران این همه همکار نداشتیم! بلاخره پس از ماهها تلاش، اولین نمایشگر سه بعدی با نام Extra 100 ساخته شد.