محیط زیست: سرمایه داری یا سوسیالیسم (۳) شهرام اتفاق ، محمدرضا جعفری ، محمد رئیسی

125
آیا بحران های محیط زیستی دوران ما، ناشی از نظام اقتصادی بازار (یا سرمایه داری) است؟ آیا سوسیالیسم چاره کار است و در سایه آن می توان از این بحران عبور کرد؟ کوشش برای یافتن پاسخ هایی شایسته به این پرسش ها، موضوع سلسله گفتگوهایی است که به دعوت زیست آنلاین برگزار می شوند.
بومرنگ 33 دنبال کننده
pixel