گفتگو با بالایی مسئول فروش شرکت یکان

15
گزارش تصویری اینوتاکس از رویداد استارتاپی فین استارز 2018
1 سال پیش
#
اینوتاکس 103 دنبال کننده
pixel