بازی هانا

3,022
«هانا»، تنها کودک را سرگرم نخواهد کرد! بلکه تلاش دارد مهارت‌های ذهنی او‌ را تقویت کند.«هانا»بازی‌ای است که تلاش می‌کند تا فرآیند یادگیری کودکان بین۳تا۷سال را بهبود بخشد.در‌واقع ‌هانا با یک‌ تکنیک غیرمستقیم، کودکان را با اعتماد‌ به‌ نفس بالا و آمادگی بیش‌تر برای ورود به دوران مدرسه که همانا تولد اجتماعی‌شان است، آماده خواهد کرد. هانا، ماحصل طراحی، پژوهش و تولید کارگروهی متشکل از متخصصین بازی ساز و روان‌شناسان کودک است و مفتخر است بتواند نرم افزار خود را در بازارهای متداول اپلیکیشن های تلفن همراه ارائه
سروهانا 3 دنبال کننده
pixel