خودروی رزمی پیاده نظام Boxer

2,086

خودروی رزمی پیاده نظام (IFV) نوعی خودروی رزمی زرهی است که نقش اصلی آن، جابجایی نیروهای پیاده و ارائه پشتیبانی آتش مستقیم از آنها در میدان نبرد بوده و معمولا با توپ های خودکار کالیبر 20 تا 40 م.م ، مسلسل هم محور و گاهی موشک ضد تانک مسلح می شود. IFV در مقایسه با نفربر زرهی (APC) که نیروهای پیاده را حمل می کند و تنها برای دفاع از خود مسلح شده از تسلیحات سنگین تر و معمولا حفاظت بیشتری برخوردار است.

مجید
مجید 313 دنبال کننده