آخرین وصیت! - استاد حسین انصاریان

30,004

سفارش امیرالمومنین (ع) در آخرین لحظات چه بود؟ روضه شهادت حضرت امیرالمومنین علیه اسلام/روز شهادت امیرالمومنین،مسجد حضرت امیر-21 رمضان97 http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/15009#s