فوتبال اروپایی | قسمت سیزدهم

207

برنامه فوتبال اروپایی به بررسي و تحليل مسابقات فوتبال باشگاه هاي اروپايي انگلستان، اسپانيا،ايتاليا، آلمان و همچنين عملكرد لژيونرهاي ايراني در فوتبال قاره سبز مي پردازد. فوتبال اروپایی را هر پنجشنبه ساعت 18 از شبکه لحظه دنبال کنید.

لحظه 877 دنبال کننده
pixel