مدیریت آرایشگاه سرمایه-2

295
خاتم توس 22 دنبال‌ کننده
295 بازدید
اشتراک گذاری
تعاریف پایه: 1.تعریف موسسه 2.تعریف کارمند 3.ثبت اشتراک 4.ایجاد سال مالی عملیات: 1.رزو وقت برای مشتری 2.فاکتور خدمات 3.دریافت نقدی 4.پرداخت نقدی گزارشات: 1.گزارش موجودی صندوق 2.گزارش مشتریان بدهکار 3.گزارش خدمات به تفکیک مشتری 4.گزارش خدمات به تفکیک کارمند 5.گزارش رزو وقت مشتری امکانات: 1.ثبت کاربر 2.تغییر رمز عبور 3.حق دسترسی کاربران 4.پشتیبانگیری از اطلاعات 5.بازیابی ا
خاتم توس 22 دنبال کننده
pixel