آهنگ آذر از شهرام کاشانی

4,212
یه دختره , یه بندره دختره اسمش آذره آذر منو به خاک سیاه نشوندی دختر آره والله ما که خاک میزنم از دست تو دختر آره والله ما دورومبر میگیرم دیوونه می شم ولی تو اشتباه دار , نداری باور یه دختره , یه بندره دختره اسمش آذره ما گفتم که تو خوب و سر به زیری نگفتم که تو جونمو بگیری ما گفتم که تو نازنین نگاری
pixel