ایده ایران اصلاحیه‌ای بر قرارداد اجتماعی تاریخی پیشین ایران - عباس آخوندی

65
ما محاط در زمان و مکان هستیم و نمی‌توانیم از ایران و تاریخ آن منفک شویم. هر چه می‌کنیم اصلاحیه‌ای بر روند پیشین است.
pixel