رهبر انقلاب اسلامی در لوح یادبود ایران ساخت/ جلوه درخشان استعداد ایرانی

177