گزارش سفر وزیر ارتباطات به آذربایجانغربی

764
گزارش سفر آذری جهرمی وزیر ارتباطات به استان آذربایجانغربی 19 و 20 شهریور 97
pixel