آیین پایانی جشنواره ادبی حیات در دانشگاه تربیت مدرس

312
جشنواره ادبی حیات ۳۰ اردی‌بهشت ۹۵ با معرفی برگزیدگان و اهداء نشان قلم سبز و قلم زرین مدرس به کار خود پایان داد. رییس دانشگاه طی سخنانی از زحمات برگزار کنندگان این جشنواره تقدیر کرد و گفت: این جشنواره به موضوعاتی توجه نشان داده است که مورد نیاز جامعه کنونی ماست. ادامه خبر: http://www.modares.ac.ir/index.jsp?siteid=11fkeyid=siteid=11pageid=28293newsview=2027
pixel