وقتی امام خمینی ره از آرزوی شهادت یک ملت میگوید:

369

مانه از محاصره نظامی میترسیم!نه از اقدام نظامی!! "قابل توجعه افرادی که حرف امام رو فراموش کردند!!!"

roshangari@
roshangari@ 1.2 هزار دنبال کننده