مستند زیر پوست شهر با دوبله فارسی - نیویورک شهری صنعتی

817

... دانلود نسخه کامل فقط در MNDL.ir ... مورخ و مجری برنامه با استفاده از تکنیک های نوین جلوه های ویژه، وارد منهتن در آستانه ی انفجار دوران انقلاب صنعتی می شود. میلیون ها نفر از شکنجه، فقر و خشکسالی اروپای قرن نوزدهم فرار کرده و در جستجوی سرزمین موعود، به آمریکا آمدند. اما آنچه پس از ورود مشاهده کردند، حتی بدتر از آنچه بود که پشت سر گذاشته بودند. نیویورک شهری مملو از آلودگی و فساد بود...........