قسمت دوم: درگاه پرداخت زرین پال و ثبت نام ریمیت

1,070

توی این قسمت درگاه پرداخت یا مرچنت کد خودمون رو با ثبت پروفایل اپارات خودمون میگیرم و توی ریمیت ثبت نام میکنیم .