فیلم سینمایی « اخراجی ها3 » ، شبکه جهانی جام جم

19,574

سینمایی « اخراجی ها ۳ » آخرین قسمت از سه گانه اخراجی ها ، به کارگردانی مسعود ده نمکی است که در آن به مسائل و مشکلات اخراجی ها پس از جنگ و جامعه امروز می پردازدتمام صحنه های مربوط به فیلم در فضای شهری و در تهران مقابل دوربین رفته است . این فیلم مانند اخراجی ها و اخراجی ها ۲ از مضمون جنگ ایران و عراق و روایتی طنز برخوردار است و به نوعی نتیجه قصه این سه گانه در این فیلم بیشتر نمود پیدا می کند. 741