ورود سازمان تعزیرات به موضوع گرانی خودرو

416

شبکه پنج- 23 خرداد 97- 18:30| ورود سازمان تعزیرات به موضوع گرانی خودرو. معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی امروز هرگونه افزایش قیمت خودرو در سال 97 را غیرقانونی اعلام کرد و گفت با متخلفان چه تولیدکنندگان داخلی چه واردکنندگان برخورد قضائی خواهد شد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده