میدانم دوستم نداری!!

2,918
برای گربه های مظلوم و بى پناهى که همه سهمشان از دنیای آدمها تنها نامهربانی و درد و رنج و اندوه و زجر بود و بس..... همین امروز یك گربه را از مرگ تدریجى و نامهربانیهای خیابان نجات دهید!! زندگی بخشیدن زیباست....
helenrose110 361 دنبال کننده
pixel