مدیریت بحران در بیمارستان

23

خاطره طنز مصطفی مشایخی از بیمارستان و بیمار در رویداد در حلقه رندان آبان 98 که به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می شود.

pixel