مجموعه ها در پایتون Sets in Python

63

این هشتمین ویدیو از مجموعه آمورشی مقدماتی پایتون هست که در اون به بررسی مجموعه ها در زبان پایتون پرداختیم.

vrfEducation
vrfEducation 5 دنبال کننده